Provozní řád chalupy Ještěrka

Vážení a milí hosté,

vítáme Vás v naší chalupě a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu:

 

 1. Základní instrukce pro příjezd, odjezd

  Po příjezdu host předloží svůj platný občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti.

  Host překontroluje neporušenost veškerého vybavení objektu, případné zjištěné závady ihned nahlaste pronajímateli.

  Host při zahájení pronájmu složí pronajímateli v hotovosti kauci – při pronájmu celé chalupy 2000 Kč. Tato kauce mu bude vrácena na konci pobytu v plné výši v případě, že nedojde k žádným škodám, ztrátám na vybavení a nepořádku v objektu.

  V den odjezdu je nutné objekt opustit do 10.00 hod.uzavřít všechna okna a dveře

  Za klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá ubytovaný sám.

  Pokud dojde ke ztrátě klíčů od objektu, pronajímatel si ponechá kauci v plné výši

 2. Základní pravidla pro ubytované

  V celém objektu platí zákaz kouření

  V době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid a v tomto čase také zavírali příjezdovou bránu.

  Ve všech vnitřních prostorách chalupy používejte domácí obuv

  V pokojích i dalších prostorách chalupy nesmí host bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací

  Pronajímatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Opravy škod, které host prokazatelně způsobil, budou hrazeny z kauce, která je vybírána před započetím pobytu.

  Pronajímatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

  V případě poruchy zařízení informujte pronajímatele telefonicky

  Dbejte zvýšené opatrnosti při používání krbu, ohniště

  - Objekt je dřevěný proto nekuřte, ani nepoužívejte otevřený oheň ve všech vnitřních prostorách. Kouření je možné ve venkovních prostorách objektu

  Hosté zajistí, aby popel z kamen byl upatrně sypán do uhláku na místě určeném.

  Ubytovaní hosté zajistí pečlivý sběr odpadků a jejich odnos z chaty na místo určené

 3. Úklid chalupy

  Před odchodem host zajistí bezpečné vyhasnutí kamen a vymetení popela

  Úklid kuchyně -Umytí a uklizení nádobí, dřezu,sporáků, vymytí lednice, zametení a setření podlahy

   

  Úklid celé chalupy -Vyluxování, zametení a setření podlach všech místností,svléknutí ložního prádla, umytí a setření koupelen včetně umytí sprchového koutu a umyvadel

  -Úklid okolí chalupy (nedopalky cigaret,láhve,sáčky apod.)

   

  Host předá objekt v čistém a uklizeném stavu !! K úklidu je k dospozici vysavač a veškeré čistící prostředky.

  Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu až do výše kauce.

 

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, v případě, že je poruší, má pronajímatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

Při podezření na nedodržení smlouvy a ubytovacího řádu si může pronajímatel vyžádat kontrolu objektu.

 

Důležité upozornění: V případě nepřítomnosti provozovatele je určen správce objektu, pan Oldřich Rozinek (mob.tel: 608 717 836), který je plně kompetentní k řešení případných potíží souvisejících s Vaším pobytem na chatě.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt